SAĞLIĞINIZ BİZDE TAMAMLAYICI
SAĞLIK SİGORTASI

Sağlığınız Bizde tamamlayıcı sağlık sigortası, 0-80 yaş aralığında olan ve geçmişten gelen hastalıklarını güvence altına almak isteyen kişilerin sağlık masraflarını güvence altına alır.

Türkiye’de geçmiş hastalıkları kapsayan tek tamamlayıcı sağlık sigortası ürünüdür.


Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Teminatları:

A) Yatarak Tedavi Teminatı

Doktorunuzun tedaviniz için hastanede 1 günden fazla yatmanızı gerekli gördüğü durumlarda kullanılan teminattır. Yatarak tedavi kapsamında ameliyat, küçük müdahale, koroner anjiyografi gibi işlemlerin masrafları %100 ve limitsiz karşılanır.

B) Ayakta Tedavi Teminatı

Hastanede yatış gerektirmeyen durumlarda; doktor muayenesi, tahlil, ileri tanı ve fizik tedavi masraflarının karşılandığı teminattır.


Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları:

● Türkiye’de geçmiş hastalıkları kapsayan tek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünüdür.

● Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili tüm ayakta tedavi ve yatarak tedavi masrafları kapsam dahilindedir.

● Anlaşmalı Özel Hastanelerde fark ücreti ödemeden sadece 15 TL SGK katılım payını ödeyerek tedavi olabilirsiniz.

● 0-80 yaş arasında olan ve SGK kaydı olan her birey poliçeden yararlanabilir.

● Vergi indirimi avantajı: Tamamlayıcı Sağlık Sigortanız için ödediğiniz primlerinizi, aylık brüt gelirlerinizin % 15 - % 35 ‘ini geçmeyecek miktarda, verginizden indirebilmeniz mümkün.

● Prim ödemelerini vade farkı olmadan taksitle ödeyebilirsiniz.

TEKLİF İSTE
İletişime Geç
1
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz?